Daily Archives: 2021/11/18

ซ่อมเพาเวอร์แอมป์คืออะไรและใช้งานอย่างไร

ซ่อมเพาเวอร์แอมป์ที่เพิ่งเปิดตัวได้สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในโลกของอุตสาหกรรมเสียง ขนาดผลิตภัณฑ์กำลังหดตัวอย่างรวดเร็วทำให้ทุกอย่างมีขนาดเล็กลง ในสมัยก่อน แอมป์หลอดจะเป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไปและได้ครอบครองห้องนั่งเล่นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่แอมป์หลอดเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยแอมป์โซลิดสเตตเป็นส่วนใหญ่ ซ่อมเพาเวอร์แอมป์หรือแอมป์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงและเพิ่มแอมพลิจูดของสัญญาณอินพุต สัญญาณนี้อาจเป็นแรงดันหรือกระแสก็ได้ เพาเวอร์แอมป์หมายถึงปริมาณกำลังที่จะถูกส่งไปยังโหลด

จุดที่ต้องดูแลในขณะที่เลือกซ่อมเพาเวอร์แอมป์นั้น

เห็นได้ชัดว่ากำลังต้องการและช่วงความถี่ที่ยอมรับได้ แอมพลิฟายเออร์ใช้ในอุปกรณ์ทุกแห่งที่ผลิตเสียง เช่น วิทยุ ทีวี และระบบเพลง ซ่อมเพาเวอร์แอมป์คือช่วยให้อุปกรณ์เสียงทำงานได้อย่างถูกต้อง แอมพลิฟายเออร์เป็นอุปกรณ์ที่ปรับปรุงคุณภาพเสียงและมอบประสบการณ์ทางดนตรีที่ดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สามารถแปลงสัญญาณความถี่พลังงานต่ำเป็นสัญญาณความถี่สูง การจัดหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ส่งไปยังโหลด การจำแนกประเภทของซ่อมเพาเวอร์แอมป์ขึ้นอยู่กับความเป็นเส้นตรง อัตราขยายสัญญาณ ประสิทธิภาพ และกำลังขับ

พวกเขาพบว่ามีการใช้งานส่วนใหญ่ในโซ่ส่งกำลังและด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความสนใจเรื่องประสิทธิภาพพลังงาน จากการสำรวจล่าสุด ซ่อมเพาเวอร์แอมป์ใช้ในงานด้านเสียงและความถี่วิทยุในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการทหาร มีช่วงหรือคลาสของเพาเวอร์แอมป์ ซ่อมเพาเวอร์แอมป์จุดประสงค์เบื้องหลังการใช้แอมพลิฟายเออร์คือการรับสัญญาณอินพุตแล้วเพิ่มแอมพลิจูด

ซ่อมเพาเวอร์แอมป์เกือบจะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

ได้รับการออกแบบมาให้ทำหน้าที่หลายอย่าง ซ่อมเพาเวอร์แอมป์หลายประเภทถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างชัดเจน เครื่องส่งที่ใช้สำหรับวิทยุมีเครื่องขยายสัญญาณความถี่วิทยุในตัวซึ่งจะขยายสัญญาณ เราจะพูดถึงเครื่องขยายเสียงพลังเสียงส่วนใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนลำโพงโดยเฉพาะ จุดประสงค์ของการใช้เพาเวอร์แอมป์ คือ การนำสัญญาณอินพุตจากอุปกรณ์ต้นทางมาทำให้เหมาะสมพอที่จะขับลำโพงได้

ซ่อมเพาเวอร์แอมป์ความแตกต่างระหว่างสัญญาณที่อินพุตและเอาต์พุตเป็นเพียงแอมพลิจูดของสัญญาณระดับพลังงานปานกลางมีบทบาทสำคัญมากสำหรับแอมพลิฟายเออร์ หากทำงานภายใต้ระดับพลังงานที่ไม่พึงประสงค์ สัญญาณเอาท์พุตของแอมพลิฟายเออร์มีส่วนประกอบที่ไม่ต้องการซึ่งไม่มีอยู่ในสัญญาณอินพุตซึ่งเรียกว่าการบิดเบือน มีการบิดเบือนหลายประเภท ซึ่งประเภททั่วไป ได้แก่ การบิดเบือนฮาร์มอนิกและการบิดเบือนระหว่างมอดูเลต