ตัวแปรทั่วไปอีกอย่างในการเลือกถังขยะคือความแรง

ถังขยะส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก ถุงขยะพลาสติกมักนิยมใช้กันมากกว่าเนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับความเทอะทะของขยะส่วนใหญ่ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ถังขยะพลาสติกบางชนิดไม่สามารถใช้พลาสติกที่มีคุณภาพเท่ากันได้ ถุงขยะพลาสติกน้ำหนักเบาอาจเป็นที่ยอมรับได้ในพื้นที่ที่มีการจราจรน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะกระดาษ แต่ถุงขยะสำหรับงานหนักมักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับขยะจำนวนมากและเศษอาหารที่เป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมมีแนวโน้มที่จะให้คุณภาพที่สูงขึ้นเช่นกัน ผลิตภัณฑ์เช่นถุงกระดาษคราฟท์

ถังขยะจะเชื่อถือได้ว่าแข็งแรงและทนทานในทุกกรณี

เมื่อซื้อถังขยะรองกันฝุ่น คุณควรทราบวิธีค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุด เพื่อลดต้นทุน แนะนำให้ซื้อจากผู้ค้าส่ง ตัวแทนจำหน่ายขายส่งสามารถเสนอราคาที่มีส่วนลด ทำให้สามารถรับกระเป๋าคุณภาพสูงได้ในราคาเพียงเสี้ยวเดียว ตัวอย่างเช่น การซื้อถุงกระดาษคราฟท์อาจทำลายงบประมาณของร้านค้าปลีกทั่วไป แต่ผู้ค้าส่งสามารถเสนอถังขยะแบบเดียวกันได้ในราคาที่ย่อมเยากว่าโดยรวมแล้ว ถังขยะและถุงขยะมีความสำคัญต่อบ้านหรือพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมถุงขยะไว้อย่างดีช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่สะอาดและถูกสุขอนามัยเป็นเรื่องง่าย

บ้าน ธุรกิจ และสถานที่สาธารณะทุกแห่งมีความต้องการในการจัดการขยะ ถังขยะเพื่อควบคุมขยะที่อาจสะสมในพื้นที่ที่กำหนด จำเป็นต้องมีถังขยะเพื่อช่วยจัดระเบียบและรักษาปริมาณขยะที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดอาจต้องการถังขยะ แต่พื้นที่ทั้งหมดจะไม่ได้รับประโยชน์จากถังขยะประเภทเดียวกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถังขยะแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจำปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อถังขยะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำจุดประสงค์ของพื้นที่ที่เป็นปัญหา

พื้นที่ที่แตกต่างกันย่อมดึงดูดขยะประเภทต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขยะที่สะสมอยู่ในพื้นที่สำนักงานมักจะแตกต่างอย่างมากจากถังขยะที่อาจพบได้บ่อยที่สุดในห้องครัวหรือโรงอาหาร ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ถังขยะให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กำลังพิจารณา ถังขยะในครัวมักจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าเพื่อรองรับเศษอาหารเลอะเทอะ ในทางตรงกันข้าม ถังขยะสำหรับใช้ในพื้นที่สำนักงานอาจมีขนาดเล็กกว่าหรือบางกว่า

เนื่องจากถังขยะพลาสติกส่วนใหญ่ในพื้นที่เหล่านั้นเป็นแบบแห้งและใช้กระดาษเป็นหลักพื้นที่อาจกำหนดขนาดของถังขยะ สำนักงานและบ้านส่วนตัวอาจได้รับประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กเนื่องจากมีการจราจรในสถานที่ดังกล่าวน้อยลง พื้นที่สาธารณะมักต้องการถังขยะขนาดใหญ่เพื่อรองรับขยะจำนวนมากที่จะถูกกำจัด ถังขยะในครัวโดยเฉพาะอาจมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เนื่องจากขยะอาหารมักจะมีปริมาณมากกว่าขยะประเภทอื่นๆ